Aquest document conté la política de devolució de les compres efectuades a través de la botiga d’Altius, i concretament les d’articles tèxtils.

Per efectuar la devolució d’un article prèviament adquirit a través de la botiga, el client haurà de presentar en format físic o digital la comanda de compra.

El termini màxim per a la devolució de les compres serà d’UN MES.

No s’acceptaran els articles que hagin estat rentats, arranjats o usats, ni tampoc sense les etiquetes interiors.

Tots els productes hauran de ser retornats en correcte estat de conservació i en el seu envàs original.

Les devolucions de les compres s’efectuaran sempre per la persona que n’hagués fet la compra.

L’import pagat pels productes es retornarà mitjançant transferència bancària al compte que el client designi, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de devolució.